V dubnu 2004 jsme koupili domeček v řadové zástavbě, který jsme následně zbourali a z použitého materialu , čímž jsme hodně ušetřili postavili nový. Vše jsme zatím dokazali svépomocí a s pomocí skvělých kamarádů a přátel zatím žádná firma nebyla potřeba