2014 ...k řece Morávce, co praví cedule o přírodní památce: Jeden z posledních dochovaných tzv. divočících vodních toků se širokými štěrkovými náplavy u nás. Řeka zde má široké a mělké řečiště, vytváří štěrkové lavice...... řeka a náplavy jsou domovem řady vzácných druhů rostlin a živočichů - roste zde židoviník německý, přeslička různobarevná, třtina pobřežní, pro ČR tu byly objeveny 2 druhy pavouků, žíjí tu chráněné druhy jako rak říční, mihule potoční, vranka pruhoploutvá i jejich predátoři - vydra a ledňáček.
více třeba tady http://botany.cz/cs/skalicka-moravka/
2016 Čeladná a okolí
2017
2018