Co je potřeba ke stavebnímu povolení, zařizujeme sami

19. lis 2018

Zakládám si tento článek proto, abych zde uváděla, co všechno jsme potřebovali a potřebujem vyřídit pro stavební povolení. Když jsme začínali toto řešit, nikde jsme nedohledali přehlednou tabulku nebo dokument, kde by to vše bylo a popsané. Postupně sem budu dodávat vše, co po nás úřady požadovali + vysvětlení k tomu, ceny a odkazy.

Na začátek je nutno říct, že pozemek, který jsme kupovali byl obecní, veden jako orná půda, byl nově vystaven a na pozemek byly vyvedeny veškeré síte v antoníčku + kanalize (podtlaková) vyvedena na pozemek. Na nás byl zbytek - osadit hodinama, vodoměrem.

Pozemek jsme sháněli 2 roky. Pro někoho krátce, pro někoho dlouho. A můžu říct, že stejně to nebylo přes realitku, nebylo to díky serverům, které nabízí nemovitosti. Ale začli jsme obvolávat vytipované vesnice, vesničky, města, obce, které jsme preferovali...A světe div se, nic...Až najednou zavolal manželův kolega, řekl: "U nás ve vsi se prodávají nové stavební pozemky, máme tu vlak, školu, školku, autobus, hřiště, obchod, cukrárnu. Není toho moc, ale krásně se tu žije.". Druhý den jsem se jela na pozemek podívat a bylo rozhodnuto. Místem, velikostí, umístěním, vybaveností obce mi padnul hned na první dobrou. A bylo. Tak tohle bude naše nové DOMA...Den před tím, jsem seděla na zahradě na chalupě, pozorovala hvězdy, které byly na dosah a viděla padat hvězdu. Za celý svůj dospělý život jsem si nepřála nidky nic jiného, než to nejdůležitější, co si člověk na peníze nekoupí. Ale odvázala jsem se a poprvé si přála najít pozemek, který bude vyvovat našim požadavkům a budeme tam štastní. Druhý den volal ten kolega. Vše do sebe zapadalo. :-)

 Pozemek jsme koupili a pak:

Začali jsme tím, že jsem hledali projektanta, který nám vyhotoví projekt, nebude stát majlant a bude flexibilní, lidský a bude myslet normálně z hlediska funkčnosti, nákladů, atp.

Tento úkol ale zdál se nemožný. Zoufale jsem v hlavě lovila kamarády, kteří stavěli, staví, chtějí stavět, nebo jejich rodiče staví, atp.A co myslíte? Nikdo nic, jakoby všichni měli od boha dáno a nebo to ten dotyčný, už nedělá. Zkoušela jsem znovu a dokola hledat v projektech - již hotových od Euroline, GS, atp. hledat, snižovat nároky, říkat, tak to by mohlo stačit, jenže!!! MY v tom budeme bydlet, já kolem těch pokojů budu chodit, já budu pozorovat, jak se děti tlačí v pidi pokojíčkách a do konce života si říkat, jéé kdyby jsme to nevzdali a fakt hledali, až by se našel někdo, kdo nám dům nakreslí, vyprojektuje. Žijeme jen jednou, tak do toho prásknem a dokážeme nemožné...A taky že jo!!!  Na fb ve skupině, která se zabývá všim možným v našem okolí jsem se zeptala, zda by nám někdo nemohl doporučit projektanta. Psaly mi především ženy, že mají, znají, co potřebuji a že to předají dál, a mezi zprávami byla i paní, která napsala, že může doporučit projektanta xy, poslala odkaz, telefon, email, řekla, ať řeknem, že jsem od manžela a bylo. Práce projektanta se nám líbila, diskutoval s námi, debatoval, komunikoval, řešil, pomáhal, vycházel vstříct a byl za dobré peníze.

Níže už popisuji jednotlivé kroky, jak jsme postupovali my, v tomto sledu to však dělat nemusíte, jen píšu naší zkušenost, ta nám navazuje tak, aby jsme mohli co nejdříve zažádat o stavební povolení.

 

1)     Od projektanta jsme si vyžádali zlehčený projekt, tzv. OUR

se kterým jsme zašli na stavební úřad - odbor výstavby. Tam jsem poprosila o dokument, který se společně s OUR dal na podatelnu. Jedná se o dokument Vyjádření ke stavbě, tzv. Závazné stanovisko stavby. Stavební úřad zde posuzuje, zda projekt jako takový připustí, nebo zda má výhrady. Rozhodli jsme se pro tuto variantu z hlediska toho, že kdyby chtěl stavební úřad nějaké změny, vyšlo by nás to bez nákladů, jelikož to nebyla ostrá verze projektu a tím pádem se dalo jednoduše upravovat a měnit. ALE je potřeba toto OUR mít tak, jak chcete dům postavit, akorát k němu nemáte milion nákresů, a milion stran. Tento dokument má cca 12 stran a pro projektanta není žádným nákladem. Pod odsouhlasení se stavebního úřadu jsem dali zelenou projektantovi, který začal pracovat na ostré verzi projektu a my věděli, že z hlediska domu, jeho vzhledu a umístění nám stavební úřad neukládá žádné námitky a my nebudeme muset měnit, přeměňovat. To nám doporučil projektant, aby nám ušetřil peníze. Jelikož když chcete předělávat ostrou, hotovou verzi projektu, vždycky to stojí další peníze navíc.

2)     VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ´o existenci sítí

ke stavbnímu povolení musíte dokládat vyjádření správců sítí o existenci a později doložit i smlouvy.
Veškeré vyjádření správců sítí lze udělat přes internet. Je potřeba pouze znát parcelní číslo.

Níže uvádím seznam a odkazy na tyto správce.

a) ČEZ - jedná se o ČEZ distribuce, odkaz je https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal.ses/ a zadat novou žádost a asi do druhého dnes jsme měli vyjádření. Bez poplatku, poté je nutno zažádat o připojení - aby se připravila smlouva, tuto smlouvu budete odevzdávat na stavební úřad k vyřízení stavebka. My žádali, až když jsme měli hotový projekt, protože tam je uvedeno, jaký potřebujeme jistič, dle výpočtů, atp.

Na přípravu smlouvy mají 30 dnů a žádá se přes internet zde:

https://www.cezdistribuce.cz/cs/zadost-online.html


b) Vodovody a kanalizace

Nás se týkaly VAK Nymburk, zavolala jsem jim tam a poprosila o kontakt na pána, který to má na starosti. Odpověď nám byla zaslána poštou cca do 1 měsíce. Bez poplatku, ale přišel dokument k tomu, že musíme zažádat o geodetické zaměření vodovodní a kanalizační přípojky - až potom, co bude přivedeno do domu a než se zaháže hlínou. Je to z toho důvodu, aby věděli třeba za 10 let, když se něco stane, kudy vedou trubky (takto mi to bylo řečeno).. Zaměření vodovodní přípojky 1000,- a kanalizační přípojka 1000,-. 

Co se týká přípravy smlouvy, tak k tomu je potřeba zase ale další věc. A tou je osazení vodovodu - prostě hodiny. Až když máte připojené hodiny, múžete požádat o smlouvu s vodovodama a kanalizacema. Potřebují totiž k jejímu vyhotovení číslo přípojky. Zde mě překvapilo, že doba na osazení se pohybovala v řádech dnů. Ani my jsme nemohli, tak rychle, musíte být u toho přítromní a podepsat papír, Je to zdarma. Akorát upozorňuji, že u tohoto úkonu, již musíte být vedeni na katastru jako majitelé. My akorát čekali na zapsaní, tudiž jsme se domluvili, že vezmem výpis za katastru nemovistostí, kupní smlouvu - ofocenou a to bude stačit. Nechtěli jsme čekat na prodlevy úřadu, než nás zapíšou jako majitele.


c) CETIN Česká telekomunikační infrastruktura. Také po internetu, doručení na email během pár dnů. Zdarma. https://www.cetin.cz/web/dokumentace-site/zadan...


d) Ggid Services. Jedná se o plyn a plynové přípojky. Musíte mít vyjádření, alespoň v Nymburce to po nás chtějí, ikdyž nemáte plyn v baráku. Zdarma
https://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/

3)     Stanovení Radonového Indexu.
Zde si musíte vybrat firmu, která Vám index vyhotoví, my vybrali takovou, která měla dobré reference a dobrou cenu. Po odsouhlasení podmínek - emailem, byl do 14 dnů pán u nás na pozemku, provedl měření, bez naší přítomnosti, což jsme ocenili a do týdne nám poštou přišly dokumenty. Cena 2650,-

4)     Stanovisko krajské hygienické stanice (MY Středočeský kraj, Územní pracoviště Nymburk) Chtějí origo projekt, vyplnit žádost - my vyplnili na místě. Je to bez poplatku a do 1 měsíce má být vyjáření. Jedná se jim o hluk :-)

5)     U domu nad 200m2 zastavěné plochy je nezbytné vyjádření Hasičů. Opět stanovisko HZS (MY Nymburk), zde je nezbytná projektová dokumentace, především požárně bezpečnostní řešení stavby. Žádost jsem vyplnila namístě. Je to Zdarma a do měsíce by mělo být stanovisko hotové.

6) KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO stavebního úřadu, pod který spadáte.

Zde to byl oříšek.! Protože my jsme žádali o ZÁVAZNÉ STANOVISKO, ale to není totéž, jako KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Koordinované znamená, že se k Vašemu projektu vyjáří všechny dotčené odbory, kterých se stavba dotýká. A myslím, že pokud nejste profíky, nevíte nikdy, které odbory se Vás budou týkat.

Pakliže podáte žádost na KOORDINOVANÉ ZAVAZ. STAN. je to dobré v tom, že dáte jednu žádost a oni sami dle projektu zjistí, kterých odborů se Vaše stavba dotýká, předají si to a VŠICHNI se k tomu vyjádří. Vám pak dojde domu vyjádření v jednom a od VŠECH!

My ale už měli ZÁVAZNÉ stanovisko, ale pouze za jeden odbor. Přemýšleli jsme co a jak dál. Máme žádat jednotlivé odbory? Jak je zjistíme? A pak jsme se rozhodli, že požádáme o KOORDINOVANÉ ZÁVAZ. STAN. A udělali jsme dobře!!!

Pakliže bysme zvolili variantu B, že si sami podáme žádosti na jednotlivé odbory, týkalo se nás následující:

Odbor výstavby - úřad územního plánování a životní prostředí

- nakládání s odpady
- ochrana ZPF
ochrana ovzduší


Tenro odbor životní prostředí řeší kolik bude vyprodukováno odpadu při stavbě, jak se s tím bude nakládat atp. Pokud máte v projektu plynový kotel, budete muset doložit - požádat o vydání samostatného závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší - plynový kotel. My to nemuseli dokládat, neboť máme tepelné čerpadlo. Délka vyjádření opět 1 měsíc.


Vzhledem k tomu, že máme pozemek veden jako ornou půdu, musíme také požádat o udělení souhlasu k trvalému odnětí půdy. To řeší také životní prostředí a mě to moc milá!!! paní udělala na počkání - jakože tu žádost a opět teď musíme čekat.

6)     Souhlas všech dotčených okolních sousedů, musí se podepsat do situace projektu. My to máme stížené kvůli tomu, že kolem sebe máme jen zemědělce. Na jedno pole 3 vlastníci, a nebo majitel na druhé straně ČR. Museli jsme se za nimi rozjet, na blint a čekali co z toho bude, nikoho jsme nezastili, ale podařil se nám sehnat aspoň kontakt, tak to řešíme přes email - pouze domluva a náhled na půdorys a zasazení do pozemku. Do zbytku nikomu nic není. Teď čekáme na vyjádření. Pokud by nepodepsali a měli nějaké namítky, prý je lepší se domluvit. Pokdu by to fakt nešlo, stále je tu možnost to podstoupit stavebnímu úřadu, který by to musel řešit. Ale doba vyřízení by se mohla protáhnout na min 10 měsíců, ale i 2 roky...

V tuto chvíli máme podpisy všech, mimo jednoho vlastníka, který bydlí far far away.

7)     Stanovisko, případně rozhodnutí městského úřadu nebo obecního úřadu, odbor správy městského majetku z hlediska

- připojení na komunikaci
- vstup do silničního pozemku (přípojky)
Zde jsme museli zajít na místní Policii ČR, vyplnit a podat žádost, připojit SITUACI z projektové dokumentace - ZDARMA a čekat na vyjádření a na základě tohoto vyjádření jsme šli na úřad, kde nám dali souhlas na připojení a vstup. Jediné co policii zajímalo bylo, jak máme široký vjezd na pozemek.

8)     Průkaz energetické náročnosti budovy.

To nám udělal projektantův známý za 3000,-

9)     K projektové dokumentaci je nutné mít

- požárně bezpečnostní řešení stavby
- statické posouzení budovy
- hromosvod (ten nejdřív musel být, pak nemusel a my ho mít musíme, protože si to tak obec přeje a je to v podmínkách....)

 

Postupně budu doplňovat, pokud ještě něco bude, kdyby bylo cokoli potřeba vyjasnit, pište, třeba to takto chápu pouze já :-)

 

Mějte se hezky :-)

  • torpenVýborný nápad. 🙂