Zahrada - inspirace - Nádherná pivoňka, vzadu za ní by měl být pryšec hnědokvětý (Euphorbia characias)45/325
Nádherná pivoňka, vzadu za ní by měl být pryšec hnědokvětý (Euphorbia characias)