14. 1. 2008 jsme po dlouhém vyřizování konečně podepsali kupní smlouvu na domeček, převzali si klíče od původních majitelů, zašli jsme na Katastrální úřad vyřídit změnu Listu vlastnictví a ..
30. 1. 2008 jsme si byli vyzvednout nový "NÁŠ" Výpis z katastru nemovitostí :-))