Stavba od výkopu po lustr - Čekáme na krytinu8/11
Čekáme na krytinu