Lamelová stena v obývačke svojpomocne - Na počiatku bola inšpirácia od môjho švagríka, architekta Romana. :) Finálny návrh sa však pozmenil, nakoľko naša stena v obývačke má menšie rozmery.1/15
Na počiatku bola inšpirácia od môjho švagríka, architekta Romana. :) Finálny návrh sa však pozmenil, nakoľko naša stena v obývačke má menšie rozmery.