Předsíně - chodby - https://www.decons.cz/galerie/predsine/predsin-5/1/4
https://www.decons.cz/galerie/predsine/predsin-5/