Renovace schodiště - zbroušeno, bye bye lepidlo!10/33
zbroušeno, bye bye lepidlo!