Postel:
Prvním a nejdůležitějším je, že by čelo postele mělo být opřené vždy o stěnu, na které nejsou ani okna, ani dveře. Jde v tomto případě o tzv. jinovou stěnu, která poskytuje tomu, kdo zde spí, klid a uzemnění. Jsou-li ve stěně okna nebo dveře, jedná se o jangovou stěnu, která tzv. pulzuje, protože jí prochází energie čchi. Jangová stěna z tohoto pohledu není pro ukotvení lůžka vhodná. Druhým pravidlem je, že by postel neměla být v průvanu, tedy přímo mezi linií dveře–okno.

Průvan je projevem neblahého proudění čchi, které je pro naše zdraví nepříznivé. Třetím pravidlem, které bychom měli dodržet, je, aby na prostor lůžka nemířila žádná ostrá hrana stěny, skříně, dveří, stolu, trámu či jiných interiérových vlivů. Vliv ostré hrany, která směřuje na postel, je neblahý a má za následek neklidné spaní a z dlouhodobějšího hlediska i zdravotní komplikace. Pokud najdeme takové místo v pokoji, a to není vždy v panelových domech jednoduché, máme vyhráno. A jestliže směr, kterým je lůžko nasměrováno, je příznivý směr našeho dítěte, můžeme si gratulovat.
Stůl:
Usazení stolu v pokoji by mělo vycházet z podobných pravidel jako v případě lůžka. Nejdůležitějším faktorem je to, aby záda dítěte nebyla otočena směrem ke dveřím pokoje nebo aby na ně nemířil ostrý roh stěny, skříně či jiného interiérového vybavení. Záda je potřeba chránit, aby dítě mělo pocit klidu a bezpečí. Jen tehdy se dobře soustředí na to, co dělá. Vhodné je také vyhnout se přímé linii dveře–okno, ale v tomto případě to není tak podstatné jako v případě lůžka.

Terezka má číslo Kua - 9
Příznivé směry: východ - úspěch; jihovýchod - zdraví; sever - láska;jih - osobní růst
Neštastné směry: severovýchod - smůla; západ - 5 duchů; jihozápad - 6 zabijáků; severozápad - naprostá ztrát