15.11.2010 - podepsána smlouva na koupi pozemku
26.11.2010 - korespondence z katastru o zahájení řízení
2.12.2010 - zkouška bagru :) není půda stačí sníh ...
16.12.2010 - jelikož pokulhává moje prostorová představivost, vytvořeny obrázky a 3D maketa :)
---- A JE TU ROK 2011 ----
24.1. - odebrány vzorky radonu z půdy - hotový projekt elektro
10.6. - od včera jsme již majiteli STAVEBNÍho POVOLENÍ...
23.7. - montáž elektro-rozvaděče
27.8 - nový nátěr plecháče a příprava na vykopání šachet (vodovodních i kanalizačních)
22.9 - osazení vodoměrné šachty
27.9 - osazení vodoměru a smlouva o odběru :) - dohledána kanalizační přípojka - aplikace kanalizační šachty..
2.10 - ztraverzování svahu - pro možnost přesunu v rámci pozemku , a vybetování horní opěrky
5.10. - kontrola archeologa (dohoda o provedení záchraného archeol. výzkumu)

11.-12.12.2011 - poslední terénní úpravy v letošním roce.. a od teď má "tatínek" rodinnou dovolenou..

---- A JE TU ROK 2012 ----
leden - zdění opěrné horní zdi a zemní práce
3.2 - pilně bagrujem - terréní úpravy neznají konce...
únor - závoz ornice a materiálu
březen - převezení ornice nahoru na terasu a spárování spodní části oplocení
duben - zdění opěrné horní zdi, zásyp opěrných bloků ornicí a odtěžení zeminy v prostoru suterénu na úroveň -0,350 m
květen - dokončení zemních prací na horní opěrné zdi, částečné zahradní úpravy ;
26.5 - vytyčení a výkop základových pasů suterénu a svislé opěrné zdi, výkop přípojky kanalizace, vody
červen - osazení výztuže základů; dopojení kanalizace a vody, včetněpřípravy rozvody rozvodů pro budoucí studnu, obsyp a zásyp všech rozvodů
10.6 - dohrabány výkopy na základy a položen do nich zemnící pásek; zasázeny první skalničky a kytičky do horní opěrné zdi. Hned se to trochu zazelenalo a já mám radost - práce na 3 hodiny, ale stálo to za to!!
23.6 - lijeme základy - juipíííí
5.7 - uložení armatury desky, vylití betonu desky,
11.7 - hydroizolace pod zdi
22.7 - založení suterénu betonové tvarovky
1.8 - zdění suterénu ( 4 řady)
svaření ocelového průvlaku vrat
11.8 - zdění (už je 7 řad) a spárování
penetrace, navaření hydroizolace fabionu a následné navaření pásu do 1,5m výšky
19.8 - zatepleno XPS-polystyrenem
22.8 - proběhla kontrola všech stavebních prací hlavním dozorčím (TDI) Ondráškem a cvičné výstupové prace po horní opěrné zdi :) během trhání plevelu.
1.9 - provedení drenáží suterénu
9.9 - "manželské" betonování již vyzděných zdí suterénu (nyní již 11 řad)
armatura, šalování a betonování výstužného žebra opěrné zdi
zdění řady 12 a 13 a osazení prostupů
23.9 - "manželské" betonování již vyzděných zdí suterénu (nyní již 13 řad) a vypletí plevelu a oštípání akátů

30.12 - zasazení "vánočního stromkuL

---- ROK 2013 ----