Skřítčí zahrada 2015 - 2020 - Květen 2020 - ještě to chce doladit pár detailů, dosázet místo zdechlých maliníků a ostružiníků
nové (hraboši úřadovali) a přidat nižší denivky186/356
Květen 2020 - ještě to chce doladit pár detailů, dosázet místo zdechlých maliníků a ostružiníků nové (hraboši úřadovali) a přidat nižší denivky