V koupelně jsme se pustili jen do malých úprav, které nežádaly bourání...