Kozel zahradníkem... aneb zkoušíme to sami! Rok 5. - ... budeme mít 2 (slovy dvě celé) třešně :-D 
... no stejně myslím, že bude někdo rychlejší!!! Třeba ten kos, co u nás každé ráno řádí s kůrovinou!23/47
... budeme mít 2 (slovy dvě celé) třešně :-D ... no stejně myslím, že bude někdo rychlejší!!! Třeba ten kos, co u nás každé ráno řádí s kůrovinou!