Jste ve stresu?

Přiložené obrázky se používají na testovaní kolik stresu daná osoba
snese. Jeden učitel řekl: 'Zdálo se mi, jako kdyby se hýbaly, ale velmi
pomalu....jako kdyby dýchaly'. Čím pomaleji se obrázky pohybují, tím
lépe umíte snášet stres. Když testovali obviněné kriminálníky, tito je
viděli divoce se točit. Naprosto vyrovnaní lidé je vidí nehybné. Obrázky
nejsou animované - jsou dokonale statické