Projekt hotov!!.3.12. jdu s demolicnim vymerem na katastralni urad,aby nam stodolu vymazali ze sveta a na hranici stodoly vznikl dum.Teprve ted muzu zadat o stavebni povoleni,tak doufam,ze v breznu budeme moci kopnout :-))