Pomalu se blíží Vánoce - opět jednoduše.5/12
opět jednoduše.