Naše L-ko 2022 - Moje oblubene prírodne kameninové misky a prísady. Citronová kora je z domacich citronov - tatinovej úrody, ktore pestuje v skleníkoch. Orechy z rodnej záhrady od rodičov.5/76
Moje oblubene prírodne kameninové misky a prísady. Citronová kora je z domacich citronov - tatinovej úrody, ktore pestuje v skleníkoch. Orechy z rodnej záhrady od rodičov.