Naše L-ko 2022 - Zadná časť terasy pri bazéne a výsadba z minulého leta a tejto jari. Kvitne svetloružová kyprej. Záhrada v žiari západu slnka551/662
Zadná časť terasy pri bazéne a výsadba z minulého leta a tejto jari. Kvitne svetloružová kyprej. Záhrada v žiari západu slnka

    Fotka patří do inspirací

    Patří do kolekcí

    zahrádka(71)

    Podobné příspěvky