Začínáme🏡 - 11.8. A máme zalito :) 22/36
11.8. A máme zalito :)