Doporučujeme: Beremese.cz Modrykonik.cz Mojasvadba.sk Modrastrecha.sk Homebydleni.cz

Chcete kvalitní a úspornou podlahu? Podívejte se na fotoseriál lití anhydritových podlah.

Perfektně rovnou podlahu za jediný den vytvoříte z anhydritového litého potěru značky ANHYMENT®, který vyrábí skupina Českomoravský beton, dodavatel betonů a speciálních směsí. Litá podlaha ze směsi ANHYMENT výborně vede teplo, což usnadňuje regulaci podlahového topení a snižuje tak náklady na vytápění. Předností anhydritového potěru je i možnost snížení podlahové vrstvy až na 3 cm nad rozvody podlahového topení, takže pak dochází k rychlejšímu průchodu tepla konstrukcí. Příjemná je i rychlost realizace: Za jeden den je možné nalít plochu až 1500 m2. Hotová podlaha je pochozí už po 24 – 48 hodinách. Anhydritový litý potěr se dopravuje na stavbu autodomíchávačem. Alternativou pro místa stavby vzdálenější od betonáren skupiny Českomoravský beton, případně u objednávek menších objemů, je mobilní výrobní linka BREMAT. Realizace je v obou případech snadná, jak se můžete přesvědčit v následující fotoreportáži:

1)      Příprava podkladové konstrukce 

Na nosné podkladové konstrukci jsou realizovány rozvody. Mezery mezi jednotlivými kabely a trubkami vyplníme polystyrenem (EPS 100). Alternativouje využití cementové lité pěny PORIMENT z nabídky skupiny Českomoravský beton. Nad rozvody položíme tepelnou izolaci z deskového pěnového polystyrenu v tloušťce dle požadavků na tepelný odpor. Obvykle se síla izolační vrstvy pohybuje v rozmezí 10 – 20 cm.

2)      Uložení systémových desek

Tepelná, případně kročejová izolace se překryje tzv. separační vrstvou (speciální voskovaný papír či stavební PE fólie) nebo v případě podlahového vytápění se na ni uloží tzv. systémové desky, odrazová folie či jiný podklad. Po obvodu se na zdi upevní dilatační pás z pěnového polyethylenu. Tato obvodová dilatace se pro anhydritový potěr na plochy s podlahovým vytápěním zpravidla provádí v tloušťce 10 mm.

 3)      Příprava prostor s podlahovým topením k lití potěru

Nejčastěji je systémová deska k vidění v tzv. nopovém provedení, čili v provedení se „špunty“. Ty usnadňují montáž trubek podlahového topení, pomáhají totiž dodržet přesné rozteče mezi trubkami. Trubky tak lze montovat jen v dané vzdálenosti od sebe, nejčastěji 100 mm – 150 mm.

4)      Příjezd mobilní výrobní linky

Na stavbu přijíždí mobilní výrobní linka BREMAT, která veze všechny suroviny potřebné pro výrobu anhydritové směsi. Suroviny jsou přitom stejné jako při výrobě směsi na betonárně. Pokud je potřeba vyrobit větší objemy materiálu, lze čerpadlo linky plnit ještě z autodomíchávače. Mobilní výrobní linka vyžaduje příjezdovou cestu s vyšší únosností než autodomíchávač a navíc také vodovodní přípojku.

5)      Zkouška rozlivu

Před litím směsi do konstrukce se kontroluje její správný rozliv. Zkouška konzistence rozlitím provádí již při výrobě na betonárně a poté při přejímce zpravidla zpracovatelem směsi – tedy realizační firmou. V případě mobilní výrobní linky kontroluje konzistenci obsluha linky spolu se zákazníkem/zpracovatelem. Konzistence se měří na čisté a osušené rozlivové desce pomocí maltového kužílku (Haegermannův kužel – dle ČSN EN 1015-3). Konzistenci lze upravit dle přání zákazníka.

U anhydritového litého potěru se parametr optimálního rozlivu pohybuje kolem hodnoty 24 cm rozlivu (tolerance ±2 cm, max. hodnota 26 cm). Jestliže je ukládána vrstva vyšší než 5 cm, doporučuje se pro dodržení odpovídajících vlastností potěru konzistence do 23 cm rozlivu.

6)      Čerpání lité směsi na stavbě z mobilní linky

Do konstrukce se litý potěr dopravuje přímo z mobilní výrobní linky prostřednictvím integrovaného čerpadla. Pokud je směs dovezena autodomíchávačem, je čerpána mobilními šnekovými čerpadly přes násypku autodomíchávače gumovými hadicemi.Maximální dopravní vzdálenost jev obou případech 180 m vodorovně, spolu s možným převýšením 30 m, za předpokladu použití hadic průměru 50 mm v celé délce. Při použití hadic o vyšším průměru se maximální dopravní vzdálenost, případně rychlost čerpání, zvyšuje.

 

7)      Nastavení výšky litého potěru

Výšková úroveň, které by měl potěr dosáhnout, se určuje během lití pomocí stavebního laseru. Takto lze zajistit dokonalou rovinu a rovnoměrnou výškovou úroveň v celé ploše podlahy. Někdy se používají i tzv. trojnožky, jejichž nastavení se provádí podle hadicové rovnováhy nebo laseru.  Také je možné výšku potěru určovat během lití pomocí odrazové tyče.

Výšku, do jaké se potěr lije, volíme podle vlastností litého potěru (pevnostní třída v tlaku a v tahu za ohybu), v případě plovoucích potěrů i podle tloušťky a stlačitelnosti izolační vrstvy pod litou podlahou (tepelná izolace a kročejová izolace) a na základě požadavku na celkovou únosnost, resp. zatížení, podlahové konstrukce. Minimální tloušťku podlahy z litého potěru ANHYMENT® od skupiny Českomoravský beton pomůže navrhnout „Kalkulátor tloušťky litého potěru“, pomocník umístěný stránkách www. lite-smesi.cz.

8)      Aplikace litého potěru

Aby se dosáhlo rovnoměrného rozmístění směsi, ukládají se lité potěry postupným naléváním kývavým pohybem z hadic na nenasákavý podklad, a to až do výše vyznačené laserem. Směs se lije vždy tak, aby se zamezilo jejímu vniknutí pod separační vrstvu. Hodnoty teplot vnějšího prostředí i prostředí stavby při ukládce a 3 dny po uložení se musejí pohybovat mezi hodnotami +5 °C a +25 °C.

9)      Hutnění - hrubé urovnání lité směsi

Nalitá plocha se pomocí speciálních nivelačních hrazd zpracovává tzv. vlněním. Účelem vlnění je usnadnění rozlití a zatečení směsi do všech míst a dutin, například v rozích, pod podlahovým topením apod., a dále odvzdušnění nalité směsi v celé její tloušťce. Plocha se nejprve rozvlní v jednom směru, při tomto „prvním vlnění“ je nutné s hrazdou pracovat větší silou a ponořovat tyč do celé tloušťky uložené vrstvy – až na podklad.

10)      Nivelace - urovnání povrchu lité směsi

Následně se plocha rozvlní ve druhém, kolmém směru. Při tomto druhém vlnění se hrazda ponořuje zhruba do poloviny tloušťky uložené vrstvy, tedy o něco jemněji. Vlnění se musí provádět bezprostředně po nalití plochy (uložení), dokud je směs maximálně zpracovatelná. Touto cestou dochází k zahlazení nerovností na povrchu potěru.

11)   Ošetřování povrchu

Potěr je třeba první tři dny po položení chránit před průvanem i přímým slunečním zářením a prudkou změnou teplot. Kvalita ošetřování litého potěru může významně ovlivnit jeho konečné vlastnosti, ale i rychlost jejich dosažení. Anhydritový  potěr se minimálně 7 dní od ukládky nesmí nuceně vysoušet z důvodu správného vyzrání.

12)   Hotový povrch podlahy po zpracování do požadované roviny

Litá podlaha je pochozí po 24-48 hodinách po ukončení pokládky, částečně zatížitelná po cca 3 dnech (při teplotách 15–20 °C).V případě, že na litou podlahu bude pokládána lepená nášlapná vrstva, je třeba povrch potěru ještě přebrousit a zkontrolovat zbytkovou vlhkost potěru. Před pokládkou na vytápěné potěry se musí provést nátopová zkouška systému, který je popsána v technických listech potěrů.

K litým podlahám nabízí skupina Českomoravský beton zdarma technické poradenství a konzultace. Podrobné informace a kontakty najdete na www. lite-smesi.cz, případně na  www. transportbeton.cz. Vyškolení zkušení odborníci pomohou zákazníkům s výběrem vhodného materiálu a skladby podlahové konstrukce, a současně doporučí certifikovanoufirmu pro kvalitní pokládkulité podlahy.

Přidané 20. dub 2015.  •  To se mi líbí
pr_clanek  
Přidané 20. dub 2015.