Hrubá stavba domu jednoduchá jako z lega

23. led 2023

Již rok platí nové požadavky na energetickou efektivitu novostaveb. Mají se stavět výhradně budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Během posledního roku jsme, hlavně vlivem vnějších okolností, pochopili, že účelný, skromný a udržitelný způsob výstavby není žádný výmysl úředníků, nýbrž věc, která je v bytostném zájmu nás všech.

Architektura se najednou stává součástí energeticky úsporných opatření stejně jako zateplení nebo alternativní zdroje energie. Je kladen důraz na rovnováhu tří základních pilířů: udržitelnou architekturu + účinné technologie + využití dostupných obnovitelných zdrojů. Jednopodlažní, členité nebo nevhodně orientované domy dnes musí svůj energetický handicap dohánět větším nasazením úsporných technologií a obnovitelných zdrojů. I proto je nyní, víc než kdy předtím, důležité přemýšlet na koncepcí výstavby domu již před samotnou realizací, a to nejen z pohledu technologií na vytápění domu, ale energetickou úspornost budoucí stavbu nám zejména ovlivňuje už samotná volba stavebního systému čili technologie stavby samotné.

Budova postavená ze stavebních komponentů jednoho výrobce dosahuje vysoké homogenity a tím pádem i lepších tepelněizolačních parametrů. Díky komplexnosti stavebního systému je zajištěná eliminace tepelných mostů a jednoduchá realizace detailů na stavbě. Předchází se chybám a následným poruchám konstrukce, jejíchž odstranění bývá složité a finančně náročné.

Komplexnost systému je při stavbě důležitá z více hledisek. Komplexní stavební systém umožňuje rychlou, jednoduchou a v konečném důsledky i levnější výstavbu. A to nejdůležitější – použitím stavebních komponentů od jednoho výrobce se jednoduše docílí lepších vlastností celé stavby.

Celý systém by měl zkrátka fungovat jako lego. Dům z cihelného systému HELUZ dnes rozhodně není jen obvodové zdivo, ale skutečně komplexní systém, který ve svém plném využití znamená vytvoření smysluplného celku – obálky budovy s minimální energetickou náročností.

Tento jedinečný, ucelený kompletní systém se však skládá z jednotlivých „kusů skládačky“. Pojďme se tedy na ně podívat blíž.

Nejlepší cihly na trhu

Cihly HELUZ Family 2v1 obsahují tepelný izolant, kterým jsou patentovaným způsobem plněné. V dutinách této produktové řady cihel se nachází kuličkový polystyrén, který zlepšil tepelněizolační parametry cihly o 40% a zároveň zůstává paropropustný, takže se ve zdivu nedrží vlhkost.

Co se týká vlastností v porovnání s dodatečným zateplováním konstrukce, jsou váhy jednoznačně nakloněné v prospěch cihel s integrovanou tepelnou izolací. Cihly HELUZ Family 2v1 v šířce 500mm dosahují vynikající hodnoty součinitelů prostupu tepla U= 0,11 W/m2K, což se vyrovná 36ti centimetrům dodatečné polystyrénové izolace na konstrukci. Obvodové zdivo z těchto cihel se už nezatepluje, stačí na něj jen aplikovat vhodnou omítku. Výhody tohoto řešení oproti dodatečnému kontaktnímu zateplení ETICS jsou v tom, že nemá problémy se šířením vlhkosti v konstrukci domu, ani se vznikem plísní a řas, je mechanicky odolnější, má daleko delší životnost, a je i ekonomicky výhodnější. 

Velká variabilita stropní konstrukce

Při stavbě domu stavebníci oceňují velkou variabilitu a možnost ruční montáže, která je realizovatelná při skládaném stropě z nosníků a vložek HELUZ MIAKO. Druhým systémem jsou keramobetonové panely HELUZ pro stropy s okamžitou únosností a rychlou pokládkou pomocí jeřábu.

Stropní systémy HELUZ jsou kompatibilní se zdícím systémem a není třeba komplikovaně řešit konstrukční detaily. Vyznačují se vysokou požární odolností, dobrou neprůzvučností a díky výborné tepelné akumulaci tepla a schopnosti plynule přijímat a uvolňovat vlhkost, přispívají k maximálnímu komfortu bydlení.

Kvalitní cihlový komín

Komínové systémy HELUZ obsahují všechny prvky a příslušenství potřebné pro správné fungování komína. Díky unikátním cihlovým tvarovkám jsou komínové systémy HELUZ vhodné pro cihlové stavby, i pro stavby z jiných materiálů. Samotná realizace je v porovnání s komíny jiných výrobců kvůli praktickým rozměrům a nižší hmotnosti tvarovek rychlejší a jednodušší.

Nabídka komínů HELUZ je tak široká, že je možné navrhnout a sestavit komín na míru pro každou stavbu. I pro domy s téměř nulovou spotřebou energie a pasivní domy, které mají specifické požadavky.

Žaluziové a roletové překlady

Výstavba nízkoenergetických a pasivních domů se bez venkovního stínění dnes již neobejde. Kromě snížení tepelných ztrát v zimním období a minimalizace přehřátí interiéru v létě zajišťuje uživatelský komfort i v dalších směrech: zvyšuje akustickou pohodu, protože má masivní betonovou část a neoslabuje zdivo, a zabezpečuje domovy před zvědavci i nezvanými návštěvníky a chrání okna před povětrnostními vlivy, čímž prodlužuje jejich životnost.

Nový PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný má variabilní prostor pro venkovní stínicí techniku využitelný kdykoliv v průběhu životnosti stavby. Používá se jako překlad nad okenní otvor v obvodových stěnách. Variabilita prostoru překladu je jednou z uživatelsky nejzajímavějších výhod nového překladu.

www.heluz.cz
Mgr. Eliška Smolová