Jak na montáž sádrokartonové příčky?

28. zář 2020

Sádrokartonovými příčkami lze jednoduchým způsobem rozdělit prostor na jednotlivé místnosti. Příčku vybudujeme rychle bez malty, cihel a dalších klasických stavebních materiálů. Dutinu příčky můžeme využít k vložení elektroinstalací nebo odpadů. Odpadne tak vysekávání drážek ve zdivu. Po dokončení stavby příčky je možné ihned malovat, tapetovat nebo obkládat. Oproti mokrým procesům (zděné výstavbě) tedy postavíme příčku podstatně levněji, rychleji a také čistě. 

Pokud si chcete naučit montáž sádrokartonové příčky s odborníky, přihlaste se do kurzu Školy suché výstavby Rigips. Dozvíte se nejen obecné zásady a podmínky montáže sádrokartonových konstrukcí, ale dostanete také možnost si vše prakticky vyzkoušet. Více o nabízených kurzech nejen pro kutily a začátečníky najdete na www.skolasuchevystavby.cz.


Co všechno potřebujeme k montáži?
sádrokartonové desky Habito® H
spárovací tmel Rifino Top a výztužná páska
ocelové tenkostěnné 
R-CW a R-UW profily
minerální izolace Isover

Příslušenství:
brnkací šňůra
speciální šroub do desek Habito, typ UMN
natloukací hmoždinky
pěnové napojovací těsnění

Spotřebu materiálu na výstavbu sádrokartonové příčky si můžete spočítat v několika krocích pomocí online kalkulačky Rigips. Stačí zadat rozměry a požadované vlastnosti příčky – akustická izolace, odolnost proti vlhkosti nebo její pevnost a odolnost.

V případě jakýkoliv technických dotazů se můžete obracet na technickou podporu Rigips na čísle +420 226 292 224 nebo zaslat dotaz online. Naši odborníci vám poradí s výběrem správné konstrukce, materiálů a případně vám doporučí realizační firmu. 

Postup montáže

      1.        Příprava

Na podlaze vyměříme polohu příčky. Následně „brnkací šňůrou“ nebo např. pomocí profilu vyznačíme obrysovou čáru. Nezapomeneme na případné dveřní otvory. Potom s pomocí vodováhy a pravítka vyznačíme obrysové linie příčky na stěnách a stropech. Pozor: Vytyčujeme úroveň konstrukce, proto je při vytyčování nutno zohlednit tloušťku opláštění.

Obvodové profily příčky (vodorovné R-UW profily a svislé R-CW profily) opatříme samolepicím napojovacím těsněním Rigips.


     2.       Montáž profilů

Na podlahu i na strop připevníme vodicí R-UW profily. R-UW profily připevníme plastovými natloukacími hmoždinkami (v případě betonové podlahy), popř. jinými vhodnými připevňovacími prostředky dle druhu podkladu. Vzájemná rozteč připevnění je max. 800 mm. V rozích příčky je vzdálenost prvního připojení od rohu maximálně 200 mm.


Na stěny připevníme R-CW profily natloukacími hmoždinkami ve stejných roztečích jako v případě R-UW profilů.


R-CW profily (sloupky) nasuneme do vodicích R-UW profilů. Spodní konec R-CW profilu o spodní R-UW profil opřeme. Rozteč R-CW profilů volíme dle šířky desek opláštění 625 (600) mm. R-CW profil musí být o cca 10 – 15 mm kratší, než je vzdálenost mezi spodním a horním R-UW profilem. R-CW profily osazujeme otevřením ve směru montáže, abychom začínali s připevněním desek na stabilnější straně profilů. R-CW profily s R-UW profily nespojujeme, R-CW profily zůstávají v R-UW profilech volně nasunuty.

     
     3.       
Opláštění první strany příčky

Provedeme opláštění první strany příčky sádrokartonovými deskami Rigips. U opláštění z desek šíře 1 250 mm (resp. 1 200 mm) tloušťky 12,5 mm začínáme obkládání první strany příčky deskou plné šíře. Sádrokartonové desky osazujeme na stojato (podélnou hranou ve směru svislých profilů). Desky připevňujeme pouze ke svislým R-CW profilům samořeznými šrouby typu UMN. Vzdálenost šroubů je 250 mm. 

K opláštění používáme pokud možno celé sádrokartonové desky. Využití menších dílů desek je přípustné za podmínky, že výška dílu je min. 400 mm a nejsou použity 2 a více menších dílů v těsném sousedství nad sebou. Při opláštění je nutné zajistit, aby byly příčné (vodorovné) spáry sousedních desek vzájemně vystřídány alespoň o 400 mm a nedocházelo tak k vytváření křížových spár. U podlahy je vhodné ponechat cca 10 mm širokou spáru, kterou posléze vyplníme spárovacím tmelem.

     
     4.       
Instalační vedení a tepelná izolace

Po opláštění první strany uložíme případná instalační vedení – k vedení elektroinstalací slouží otvory v R-CW profilech. Poté vkládáme tepelnou izolaci z minerálních vláken v celé ploše bez mezer. Minerální izolaci volíme buď v rolích (např. Isover PIANO), nebo v deskách (např. Isover TOPSIL).

     
     5.       
Opláštění druhé strany příčky

Opláštění příčky dokončíme připevněním desek z druhé strany. U opláštění z desek šíře 1250 mm, resp. 1200 mm, začínáme deskou poloviční šířky 625 mm, resp. 600 mm, takže proti spáře první strany leží na opačné straně příčky plná plocha desky.

         
     6.       Dokončení

Posledním krokem montáže příčky je tmelení, které se provádí ve třech krocích. Pokud použijete tmel Rifino Top, vyhnete se zbytečnému broušení a budete mít hotovo mnohem dříve, a navíc s vyšší výslednou kvalitou povrchu. 

Správný deskoklad