Doporučujeme: Beremese.cz Modrykonik.cz Mojasvadba.zoznam.sk Modrastrecha.sk Homebydleni.cz

Jak namontovat markýzu na zeď

Markýza zastíní okna i posezení u domu. Pomůže okennímu zastínění v ochraně před přímými slunečními paprsky a také omezí přehřívání interiéru od rozpálené terasy. Markýza je též dekorací, která kromě soukromých zahrad může oživit i terasu v bytovém domě.

„Markýzu můžete namontovat i na starší dům. Je však nutné najít dostatečně bytelný podklad pro upevnění, jako je třeba železobetonový překlad. Vysunutá markýza působí na kotvení velkou silou, k tomu se může přidat vítr, proto je pevný podklad opravdu důležitý,“ radí Richard Klička, odborník z oddělení stavby v projektových marketech Hornbach, a dodává, že u materiálů, které jsou méně pevné než beton, si můžete pomoci využitím chemické kotvy.

Časté je kotvení i přes zateplenou stěnu domu, tedy přes polystyren nebo jiný izolační materiál. „V takovém případě jsou nutné delší kotvící šrouby, které dosáhnou až ke zdivu, a postup konzultovat s firmou, která dělala zateplení. Důležité je, abyste neporušili funkčnost zateplení a pomocí šroubů nevytvořili tepelný most – místo, kudy uniká teplo,“ vysvětluje Richard Klička z Hornbachu. V některých případech nemusí být takové kotvení markýzy vůbec proveditelné.

Součástí dodávky markýzy je i vhodný upevňovací materiál. Při montáži postupujte vždy podle návodu konkrétního výrobce, způsoby instalace se totiž mohou lišit. V každém případě pracujte ve dvou, bez pomocných rukou to nepůjde. 

1. Zkontrolujte podklad a vybalte markýzu

Dlouhou stahovací latí zjistěte, zda je podklad, na nějž chcete markýzu připevnit, rovný. Pokud není, lze případnou mezeru dorovnat plastovou nebo kovovou distanční podložkou, která je součástí montážního systému. Teprve poté se pusťte do práce. „K otevření balení markýzy nepoužívejte odlamovací nůž, vezměte si raději nůžky. Rozříznutí textilie odlamovacím nožem je totiž nejčastějším důvodem reklamací,“ upozorňuje odborník z Hornbachu. Vybalenou markýzu položte na zem podél stěny a otočte ji tak, aby zadní strana směřovala nahoru a dlouhá nosná tyč dozadu.

2. Vyznačte si místa pro kotvení

Na nosnou tyč markýzy nasaďte tři konzoly a rozmístěte je tak, aby dvě byly poblíž okrajů a třetí uprostřed. Rozmístění montážních otvorů v konzolách přeneste na zednickou šňůru nebo na stahovací lať, která musí být minimálně tak dlouhá jako markýza. Poté můžete konzoly sundat. Nyní určete místa, kam se budou konzoly přivrtávat, a tedy kde musíte vyvrtat otvory. „Každý nosník má dva otvory k připevnění. Jednu konzolu podržte u stěny například tak, aby její dolní okraj lícoval s okrajem okenního překladu, a na zeď vyznačte křížkem místo pro vyvrtání horního otvoru. Konzolu ze zdi sundejte, k vyznačenému křížku přiložte stahovací lať nebo šňůru s vyznačenými vzdálenostmi. S pomocí dlouhé vodováhy nebo laserového měřidla ji vyrovnejte a na zdi vyznačte místa pro vrtání horních otvorů pro další dvě konzoly,“ popisuje postupu Richard Klička z Hornbachu. Ke každé značce pak přiložte konzolu jako šablonu, srovnejte ji podle vodováhy a podle ní vyznačte na zeď místa pro vrtání dolních otvorů.

3. Připevněte do zdi kotvy

Konzoly se připevňují do zdi na vysokozátěžové ukotvení. Na každou kotvu nasaďte podložku a našroubujte matici. „Zbývající délka kotvy za maticí plus něco málo navíc je rozměr pro hloubku vrtání. Vezměte si vrták do betonu či do zdi, který má stejný průměr jako kotva, a vyznačte si na něm požadovanou hloubku, nebo použijte doraz na vrtačce,“ radí Richard Klička z Hornbachu. Po vyvrtání otvorů odstraňte prach a každou kotvu zatlučte gumovou palicí nebo kladivem přes dřevěný hranolek, až se zarazí o nasazenou podložku s maticí. Poté matice a podložky z kotev sundejte.

4. Přišroubujte konzoly

Na vyčnívající části kotev nasuňte konzoly a s pomocí podložek a matic je přišroubujte. Matice nejprve zašroubujte na volno, konzoly vyrovnejte vodováhou a poté matice dotáhněte. Pak ke konzolám ještě jednou přiložte stahovací lať s vodováhou a ověřte, zda jsou vyrovnané do zákrytu a ve vodorovné poloze. Když ne, jednu či více konzol budete muset opět povolit a upravit výšku. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby utažené podle pokynů výrobce. Když některý závit po montáži přečnívá, musíte ho zkrátit pilkou na kov či úhlovou bruskou. 

5. Připevněte markýzu

K tomu, abyste markýzu nasadili na konzolu, budete potřebovat jednoho nebo více pomocníků. Markýzu zvedněte, její nosnou tyč nasaďte do konzol a vyrovnejte ji na střed. V každé konzole tyč upevněte zajišťovacím jezdcem, který se zasune na místo, a přišroubuje se. „Protože připevnění provádíte na žebříku, dodržujte zásady bezpečné práce – žebříky musí být protiskluzné a stát na rovném podkladu. Také si uvědomte, že markýzy s motorem jsou na jedné straně těžší,“ doporučuje Richard Klička z Hornbachu.

6. Zastínění vyrovnejte

Abyste mohli markýzu vyrovnat, musíte ji vysunout. Pokud je elektrická, je nutné ji před tím zapojit do sítě. Není-li v místě zásuvka, o elektrické připojení by se měl postarat autorizovaný elektrikář. Vyrovnání markýzy se dělá tak, že jeden pomocník vysunutou markýzu vpředu nadzvedne, tím odlehčí kloubovým ramenům. Pomocí vodováhy zkontrolujete rovnost. Po stranách markýzy na kloubových ramenech najdete upínací šrouby, které můžete povolit a upravit tak sklon kloubových ramen tak, aby byla markýza vodorovná. Až bude vše sedět, upínací šrouby opět pevně dotáhněte a markýzu zasuňte.

Více informací naleznete na webových stránkách www.hornbach.cz.

Přidané 15. dub 2019.  •  To se mi líbí
pr_clanek  
Přidané 15. dub 2019.