Jak správně izolovat šikmou střechu

20. zář 2022

Izolace šikmé střechy se nabízí obzvlášť při výstavbě. I když neplánujete tuto část domu využívat k bydlení, má její izolace smysl – umožňuje méně topit a chrání životní prostředí i vaši peněženku. U novostaveb je zateplení dokonce zákonně předepsáno vyhláškou o tepelné izolaci.

Pro správně provedenou izolaci šikmé střechy budete potřebovat skelnou vatu, střešní fólii, šrouby, lepidla, lepicí a těsnicí pásky. Co se týče nářadí, neobejdete se bez aku šroubováku, sponkovače, metru, nákoleníků, prken, žebříku, schůdků a lešení. S podrobným postupem a radami odborníka z Hornbachu zvládnete izolaci šikmé střechy na jedničku.

Začátek práce

Jako první rozbalte izolační plsť na podlaze. Pak změřte první krokevní pole. Odřízněte první pás izolační plsti v šířce krokve s přídavkem 1 cm. „Při řezání použijte pomocné prkno, izolační materiál stlačte a podél hrany prkna ho odřízněte speciálním nožem. Dobrou pomůckou jsou značky. Uříznutý pás mírným tlakem přitiskněte mezi krokve. Dbejte na vzájemné spárotěsné napojování jednotlivých pásů. Tento postup opakujte až do ukončení izolace všech krokví,“ radí Richard Klička z oddělení stavby v projektových marketech Hornbach.

Izolace mezi krokvemi

Pokud nejsou krokve dostatečně hluboké, aby bylo možné zasunout mezi ně izolaci v celé její tloušťce, našroubujte na krokve přídavné latě. Tím si rychle zajistíte potřebné místo. „V případě, že jsou krokve kompletně izolované, přikryjte celou plochu shora dolů i napříč parotěsnou fólií. Pruhy fólie připevněte na krokve sponkovačem v intervalech po asi 10 cm,“ vysvětluje specialista z Hornbachu. Parotěsná fólie však musí zůstat mírně prověšená zhruba cca 3 cm na každé krokevní pole. Při sponkování nezapomeňte na přesah fólie 10-15 cm. Fóliové pruhy spojte oboustrannou lepicí páskou. Lepicí pásku nalepte na spodní fólii v oblasti přesahu, odstraňte ochranný papír a přitiskněte na horní fólii.

Izolace stěn

I na stěnách, sloupech a dalších částech musí být vše utěsněno. Za tím účelem přilepte na stěnu těsnicí pásku. Přesahující fólii přetáhněte přítlačnou latí přes tuto pásku a pevně ji přitiskněte. „Nyní přišroubujte přítlačnou lať spolu s fólií a těsnicí páskou ke štítové stěně. Odřízněte přesahující fólii, ale v žádném případě ji netrhejte! U všech ostatních spojů postupujte stejně,“ upozorňuje Richard Klička. Zkontrolujte, zda je vše skutečně odolné proti větru. A máte hotovo.