Nadkrokevní izolace: jednoduchý a účinný systém

30. zář 2021

Dům, stejně jako každé jiné těleso, ztrácí a získává teplo přes svůj povrch. Nejslabším místem povrchu budov jsou přitom střechy. Vnitřní teplo uniká střechou více než stěnami proto, že teplý vzduch zkrátka stoupá vzhůru. Střecha je zároveň nejvíce ochlazovanou plochou – rozdíl interiérové a exteriérové teploty je zde většinou největší a k dalšímu ochlazování skrze ni dochází například vlivem dlouhovlnné radiace a sněhové pokrývky. 

Nový seriál ISOVER Praxe z gauče: Nadkrokevní izolace

Střechy jsou pak slabým místem i z hlediska tepelných zisků, protože převážná většina energie ze slunce dopadá právě na ně. V porovnání se svislými konstrukcemi jsou náročnější i z konstrukčního hlediska – nesmí být zbytečně těžké, a tím mají i nízkou schopnost akumulovat teplo či chlad a zbrzdit tak proces nežádoucího ochlazování či ohřívání (jako teplotní absorbent je naopak vhodné využívat těžkých obvodových stěn a příček). Správná volba materiálu izolace podkroví je proto vzhledem k tepelnému komfortu a úsporám energií klíčová – garantuje trvale kvalitní ochranu před nechtěnými energetickými ztrátami a zisky a tím výrazně ovlivňuje přímé náklady na vytápění a chlazení.

Nadkrokevní zateplení s polystyrenovými trámky

Správná izolace střechy se vyplatí

Optimální tepelné ochrany a pohody dosáhnete při hodnotě součinitele prostupu tepla U ≤ 0,10 W∙m-2∙K-1, což je doporučená hodnota pro pasivní domy. To odpovídá tloušťce izolačního materiálu až 430 mm (tloušťka může být i menší v závislosti na druhu použitého materiálu). Náklady na tepelné izolace zároveň činí jen asi 3–5 % investičních nákladů na vestavbu podkroví - a vrátí se vám již za několik let díky nižším nákladům na vytápění. 

Proč si pořídit nadkrokevní izolaci 

Chronologicky starší princip mezi- a podkrokevního zateplení ustupuje dnes již standardním systémům nadkrokevních izolací. Existuje pro to celá řada důvodů, a to zejména:

•          větší spolehlivost parotěsnosti a vzduchotěsnosti uzavření konstrukce

•          vyloučení vzniku tepelných mostů – vrstva tepelné izolace není přerušená krokvemi ani jinými konstrukcemi (10 – 20% úspora oproti pod- a mezikrokevnímu zateplení)

•          úspora prostoru v interiéru (např. krokve 160 mm, izolace 260 mm = 100 mm k dobru)

•          otevřený podhled v interiéru, přiznaná dřevěná konstrukce střechy bez dalších zbytných vrstev

•          rychlá montáž – systém zateplení nad krokvemi je snazší a rychlejší na provedení, zcela odpadá instalace pomocných konstrukcí podhledů pod krokvemi

•          snížení rizika poničení parozábrany průnikem kotvení podhledů, zásuvek ad.

•          eliminace chyb instalace tepelné izolace a parozábrany ve styku s tvarově složitými konstrukčními prvky krovů (kleštiny, světlíky ad.)

•          možnost kombinace se systémy zateplení mezi a pod krokvemi

•          minimalizace akustických mostů - krokve se stávají vlivem své tuhosti akustickým mostem, díky kladení izolace nad krokve můžeme dosáhnout už u tloušťky izolace 200 mm vzduchovou neprůzvučnost RW≥ 52 dB.

•          v neposlední řadě se to vyplatí! Náklady na tepelné izolace činí jen asi 3–5 % investičních nákladů na vestavbu podkroví- a vrátí se vám již za několik let díky nižším nákladům na vytápění.

ISOVER vyvíjí nadkrokevní systém více než 15 let, současný inovovaný systém nabízí oproti starším verzím tato vylepšení:

1.         Prvním vylepšením je vytvoření varianty v kombinaci s trámky z polystyrenu, tj. nahrazení původních nosných trámků z minerální vlny (ISOVER TRAM MW) ekvivalentem z polystyrenu (ISOVER TRAM EPS). Touto změnou se docílilo maximální efektivity z hlediska tepelné izolace- z tepelného hlediska je výrobek Isover TRAM MW s λD=0,044 W•m-1•K-1 oproti ISOVER TRAM EPS s λD=0,035 W•m-1•K-1 tepelným mostem. Nevýhodou může být mírné snížení vzduchové neprůzvučnosti celého souvrství a nepatrné snížení požární bezpečnosti. 

Použití kontralatí

2.         Další vylepšení vzniklo na základě požadavku realizačních firem - v původním řešení musela mít staticky nadimenzovaná horní kontralať min. rozměr 50/60 mm, což ale často vedlo ke sporům na stavbách, jak kontralať přesně natočit. První myšlenkou bylo zvolení nového řešení s kontralatí o rozměrech 60/60 mm, čímž by se tento problém odstranil. V praxi však bohužel takové kontralatě nejsou běžně skladem, a proto velmi často při samotné realizaci docházelo k levnějšímu řešení, a to použití dvou kontralatí o rozměru 40/60 mm. Na základě těchto informací ISOVER inicioval v CSI v Praze vypracování nového statického výpočtu pro tuto variantu. Výhodou tohoto nového řešení je kromě nižších nákladů i rychlost provádění. Do prostoru spodní kontralatě navíc lze aplikovat další vrstvu tepelné izolace v tl. 40 mm. 

Dvouzávitové vruty o délce až 520 mm umožní zateplit i pasivní dům

3.         S vzrůstajícími požadavky na kvalitu zateplení v souladu s dotačním programem Nová zelená úsporám podporujícím pasivní domy, se zvýšil i tlak na co největší tloušťku zateplení bez tepelných mostů. Reakcí ISOVERu na tento zájem investorů bylo uvedení nových dvouzávitových vrutů o délce až 520 mm. S těmito vruty lze s ohledem na jejich sklon dosáhnout tloušťky zateplení až 360 mm a tím prakticky bez tepelných mostů snadno vyřešit i zateplení pasivního domu.

Produkty ISOVER Vario®

4.         Nejnovější modifikaci přineslo vylepšení unikátní parobrzdy ISOVER Vario® KM Duplex UV. Vylepšená parobrzda ISOVER Vario® XtraSafe je opatřena speciálním rounem, které při kontaktu s krokvemi funguje podobně jako suchý zip. Díky této parobrzdě s proměnlivou hodnotou ekvivaletní difuzní tloušťky sd=0,3-25 m získal systém další výhodu a v případě netěsností je schopen vysychat i směrem do interiéru. V zimním období se parobrzda chová jako každá jiná vzduchotěsná vrstva, ale v létě se její vlastnosti vlivem změn relativní vlhkosti vzduchu mění a ekvivalentní difúzní tloušťka se snižuje z 25 až na 0,3 m (a z 5,0 až na 0,30 m u původní parobrzdy ISOVER Vario® KM Duplex UV). Díky této vlastnosti je tato parobrzda označována jako chytrá, jelikož v případě potřeby umožní, aby stavba“dýchala" i směrem do interiéru a zabránila tak nepříjemnému nárůstu vlhkosti v některých detailech či špatně větraných místech střechy. Systém  má název ISOVER X-TRAM.

www.isover.cz