Připravte svoji střechu pro slunce

29. srp 2022

Designové solární střešní tašky Terran Generon nabízí komplexní a luxusní řešení pro solární střechu. Speciálním znakem tohoto inovativního solárního řešení Terran je, že solární články jsou integrovány do jednotlivých střešních tašek tak, aby se jejich vzhled a instalace téměř 100 procentně shodovala s tradičními střešními krytinami, a aby byla jejich původní ochranná funkce na celé ploše střechy dokonale zajištěna. Cílem vývoje bylo a je vytvořit estetický, ekologický a nekompromisní střešní systém vyrábějící elektrickou energii. Výsledný produkt – solární tašky Terran Generon – v sobě úspěšně spojuje stoleté zkušenosti s výrobou tašek Terran s technickými výzvami budoucnosti.

V minulosti to byly především solární kolektory, které pohlcují sluneční záření a přeměňují ho na teplo, které může být v domácnosti využito na ohřev užitkové vody, pro vytápění nebo ohřev vody v bazénu. S rozvojem technologií přišel nástup fotovoltaických panelů, které se staly spolu s dotacemi cenově dostupnými pro širokou skupinu stavebníků. Ani tady se však vývoj nezastavil – na trhu se objevují první střešní tašky se solárními články. Takto vyrobené panely mají sice o něco nižší účinnost než klasická fotovoltaika a zatím jsou cenově nákladnější, mohou však pokrýt celou střechu bez dodatečné montáže nevzhledných panelů a jsou při pohledu na střechu nerozeznatelné od běžných tašek. Navíc jsou méně závislé od přímého slunečního osvitu. Krytiny Terran Generon jsou v této oblasti technologickým lídrem, a v jednom výrobku dokonale kombinují unikátní design, kompletní řešení pokrytí střechy a současně ekologickou výrobu elektrické energie. 

Stavebníci rodinných domů se o tuto atraktivní novinku zajímají a jejich dodavateli – společnosti Mediterran CZ – kladou řadu otázek. Tady jsou nejčastěji položené dotazy a odpovědi na ně. 

Do které střešní krytiny je možné zabudovat Terran Generon?

Terran Generon je momentálně možné zabudovat pouze do střešní krytiny Terran Zenit. 

Jaké jsou požadavky na minimální sklon střechy?

Minimální sklon střechy je 25°. 

Jaké rozměry má Terran Generon?

Rozměry produktu Terran Generon jsou 330 x 420 mm, stejně jako u střešní krytině Terran Zenit. 

Jaký výkon má Terran Generon?

Výkonnost jedné solární tašky Generon je 15 Wp, při spotřebě 11,1 ks / m2 → 167 W / m2. 

Jak velký prostor potřebuje Terran Generon?

1 kWp výkonná část potřebuje přibližně 6 m2 prostoru. 

Je možné využít celou střešní plochu?

Využívají se střešní plochy, které jsou správné orientované. Při krajích střechy používáme krytinu Terran Zenit. 

Jaké je optimální umístění tašek Terran Generon?

Roční energetický přínos solárních článků je nejvyšší při směrování na jih a při sklonu střechy 35 °. 

Je možné Terran Generon položit na několik vzájemně propojených střešních úseků?

Ano, s omezeními, která jsou obecně platné pro solární systémy. K okruhu mohou být připojeny pouze úseky se stejnou orientací a sklonem. 

Jak mohu využít vygenerovanou elektřinu?

Vyrobenou energii – stejně jako je u jiných solárních systémů – dodává solární článek Terran do rozvodné sítě, k čemuž je třeba souhlasu dodavatele elektrické energie. Měření se provádí elektroměrem pro měření rozdílu odevzdané a přijímané energie. 

Jaká je cena systému Terran Generon?

Individuální cenovou kalkulaci Vám připravíme na míru, dle Vašich požadavků. 

Jak mohu dostat cenovou nabídku?

Na stránce www.generon.cz kliknutím na položku v menu: Žádost o nabídku.