Skoncujte s nadměrným hlukem s akustickou stěnou ze sádrokartonu

25. říj 2021

Pokud chcete snížit přenos zvuku z vedlejší místnosti nebo chodby, můžete zvolit řešení v podobě sádrokartonové předsazené stěny. Ta se montuje z jedné strany místnosti ke stávající stěně. Je však třeba zvolit správný materiál a postup, který zajistí požadované odhlučnění.

Pokud je původní stěna dostatečně nosná a můžete do ní kotvit, provádí se montáž akustické předstěny pomocí stavěcích třmenů a sádrokartonové desky, ideálně Modré akustické desky Rigips, se upevňují na konstrukci z kovových CD profilů. Konstrukci je vhodné doplnit o minerální izolaci v tl. 40 mm, která zlepší akustické vlastnosti celé konstrukce.

Ještě než se však pustíte do práce, spočítejte si spotřebu materiálu na stavbu předstěny v kalkulačce Rigips. Poradí vám s vhodnou skladbou konstrukce, množstvím profilů, správným tmelem i dalším příslušenstvím.

Proč právě Modrou akustickou desku Rigips?

·         Už 12 let spolehlivě tlumí hluk ze sousedních místností

·         Lze ji použít na příčky, předstěny i podhled

·         Impregnovaná varianta si poradí i s odhlučněním koupelny

·         Zajistí potřebnou požární odolnost konstrukce

·         Jako jediná na trhu obsahuje technologii Activ'Air® pro odbourávání formaldehydu

Jak postupovat při montáži předstěny?

Instalace rastru i samotné opláštění je poměrně snadné a jako šikovný kutil to jistě zvládnete svépomocí. Při montáži je však nutné si ohlídat i správné provedení detailů, které může negativně ovlivnit výsledné výsledky odhlučnění. Doporučujeme proto navštívit Školu suché výstavby Rigips, kde vás naučí nejen základy práce se sádrokartonem, ale i všechny vychytávky, které vám usnadní montáž a zjednoduší práci. Ohledně správné volby materiálu, skladby konstrukce i s kalkulací vám poradí technická podpora Rigips, tel. 226 292 224.

Potřebný materiál:

·      Modrá akustická deska Activ'Air® (do koupelny vyberte variantu s impregnací)

·      CD profily a UD profily

·      Minerální izolace ISOVER Piano

·      Stavěcí třmeny

·      Rychlošrouby typu TUN

·      Samovrtné šrouby typu LB

·      Spárovací tmel Rifino Top (pro základní i finální tmelení)

·      Výztužná skelná páska

·      Natloukací hmoždinky

·      Napojovací pěnové těsnění

Krok 1: Vyměření polohy
Na podlaze si vyměříme polohu obvodového UD profilu pomocí značkovací šňůry, tzv. „brnkačkou“, pomocí profilu nebo laserem. UD profily před jejich osazením podlepíme pěnovým napojovacím těsněním Rigips, čímž zlepšíme akustické vlastnosti konstrukce.

Krok 2: Montáž UD profilů
UD profily připevňujeme plastovými natloukacími hmoždinkami (v případě betonové podlahy), případně jinými vhodnými připevňovacími prostředky dle druhu podlahy. Jejich vzájemná rozteč je max. 800 mm. Vzdálenost prvního připojení od rohu místnosti je max. 200 mm.

Krok 3: Podlepení a kotvení stavěcích třmenů
Stavěcí třmeny před jejich připevněním na zeď také podlepíme napojovacím těsněním. Podle budoucího umístění CD profilů vyměříme polohu stavěcích třmenů. Rozteč svislých CD profilů je 625 (600) mm. Maximální vertikální rozteč třmenů je 1 250 mm. Poslední horní třmen umisťujeme do takové výšky, aby horní přesah CD profilu byl max. 250 mm. Stavěcí třmeny kotvíme k podkladní zdi pomocí plastových natloukacích hmoždinek.

Krok 4: Dokončení rastru konstrukce
Po připevnění stavěcích třmenů postupně montujeme svislé CD profily. Jejich délku volíme tak, aby při vložení CD profilu do spodního UD profilu byla mezi horním koncem CD profilu a stropem mezera přibližně 50 mm. Jednotlivé CD profily zůstávají v podlahovém UD profilu volně nasunuty, UD a CD profily vzájemně nespojujeme. Po nasunutí do podlahového UD profilu je postavíme do svislé polohy a spojíme s předem namontovanými stavěcími třmeny pomocí šroubů do plechu typu LB. Použijeme vždy dvěma šrouby na jeden třmen. V rohu místnosti připevňujeme třmen jen z jedné strany, opět dvěma šrouby LB.

Krok 5: Vložení minerální izolace
Mezi profily konstrukce vložíme minerální izolaci, pro lepší akustické vlastnosti doporučujeme ISOVER Piano. Vkládáme ji vždy bez mezer v celé ploše konstrukce.

Krok 6: Opláštění sádrokartonovými deskami

Opláštění konstrukce provádíme Modrými akustickými deskami Rigips, které osazujeme nastojato. V ideálním případě používáme celé desky, menší díly jsou přípustné při dodržení jejich min. výšky 400 mm. Zároveň není možné umisťovat více menších dílů těsně nad sebou. Ohrozilo by to mimo jiné i výsledné akustické vlastnosti konstrukce. Vodorovné i svislé spáry sousedních desek vzájemně střídáme min. o 400 mm, aby nedocházelo k vytvoření křížových spár. Pro připevňování Modrých akustických desek ke svislým profilům používáme šrouby typu TUN v rozmezí 250 mm. U podlahy je vhodné ponechat cca 10 mm širokou spáru, kterou posléze vyplníme spárovacím tmelem.

Krok 8: Tmelení
Na závěr zatmelíme hlavy šroubů a spáry mezi sádrokartonovými deskami. Pokud se chcete vyhnout následnému celoplošnému broušení, vyzkoušejte tmelení bez broušení se sádrovým tmelem Rifino Top.