Velkoformátová výstavba vede k nové koncepci navrhování a výstavby budov

20. kvě 2022

BIM, digitální plánování, rozměrová přesnost, rychlost zpracování... Stále více partnerů ve stavebnictví vnímá výhody efektivnějších stavebních metod. Důvody mohou být různé, ale téměř vždy jsou mezi nimi vysoké nároky na dobu výstavby či nedostatek vhodného personálu. Pórobetonové tvárnice Ytong a vápenopískové tvárnice Silka včetně jejich velkoformátových prvků Ytong Jumbo a Silka Tempo mají v tomto ohledu řadu předností.

Skladba, formáty a počty tvárnic jsou navrženy na míru pro každý projekt, což umožňuje jejich velmi rychlé zpracování na místě. Díky hladkému povrchu a rozměrové stálosti je také rychlejší a snazší i povrchová úprava hrubé stavby, minimalizuje se také množství odpadu. Pórobetonové tvárnice Ytong, stejně jako tvárnice Silka mají vynikající požární odolnost. Velké formáty tvárnic Ytong Jumbo jsou tak ideální pro rychlou výstavbu požárních stěn. 

Velkoformátové tvárnice pro vnější obvodové stěny Ytong Jumbo vyzdí v jednom kroku sedmkrát větší plochu, a navíc snižují nároky na personál – při práci s nimi stačí dva pracovníci. A i pro ně je díky této technologii práce fyzicky méně namáhavá. Prvky Ytong Jumbo se používají pro nosné i nenosné obvodové a vnitřní stěny, ztužující, výplňové a požární stěny nízkopodlažních i vícepodlažních budov. Velkoformátové vápenopískové tvárnice Silka Tempo mají podobné složení jako Ytong, ale svou únosností se podobají betonu. Použití těchto velkoformátových tvárnic krátí čas zdění až o šedesát procent a snižuje fyzickou náročnost pro pracovníky. Štíhlé stěny přináší i vyšší užitnou plochu ve budovaném objektu.

S využitím velkoformátových tvárnic Ytong Jumbo a Silka Tempo má dobré zkušenosti i bratislavský ateliér architektury a designu APEX-A

Ten s nimi vyprojektoval například novou čtvrť Lastovičky v Nové Dědince nedaleko Bratislavy. V současnosti se podle projektu týmu APEX A realizuje projekt Lintavy u Stupavy s plánovanými 18 rodinnými domy. I tady ateliér vložil do projektu kousek sebe. V tomto případě však architekti nezůstali jen u architektury, ale pustili se i do samotného developmentu. Takový přístup novým budoucím majitelům nových rodinných domů garantuje, že budou vědět o každém jednom detailu domu, který jim navíc představí jeho architekt.

S velkoformátovou výstavbou úzce souvisí i koncept služeb Xella blue.sprint 

Toto inovativní řešení usnadňuje práci všem účastníkům investičního procesu včetně architektů. Pomocí digitálního plánování se službou blue.sprint společnost Xella optimalizuje projekty již ve fázi plánování, z digitálního BIM modelu, případně 2D plánů Investora či jeho projektanta připraví 3D model stavby. Doporučí také optimální skladbu svislých konstrukcí a vyčíslí úspory jednotlivých variant. Díky této službě a použití velkoformátových tvárnic lze ušetřit čas, pracovníky a materiál, minimalizovat rizika stavby a docílit vyšší ziskovost projektu.