Rok 2021 Vybeh pre slepice - Povodný stav -likvidujeme starý plot1/50
Povodný stav -likvidujeme starý plot