Rok 2021 Vybeh pre slepice - Dosypaný štrk, feferonková vaňa na svojom mieste. Finišujem40/50
Dosypaný štrk, feferonková vaňa na svojom mieste. Finišujem