Rok 2021 Vybeh pre slepice - Pokračujem v obkladaní a čakáme na pletivo.31/50
Pokračujem v obkladaní a čakáme na pletivo.