Rok 2021 Vybeh pre slepice - Výkop základu. Chceli sme zachovať slivku takže máme variantu C - múr ide okolo stromu9/50
Výkop základu. Chceli sme zachovať slivku takže máme variantu C - múr ide okolo stromu