Rok 2021 Vybeh pre slepice - Odkopávam zeminu. Sme na navážke takže samé tehly a sklo.8/50
Odkopávam zeminu. Sme na navážke takže samé tehly a sklo.