Rok 2021 Vybeh pre slepice - Likvidujem starý kompostér -veľa času mi to nezabralo. Rozpadol sa po 6.rokoch7/50
Likvidujem starý kompostér -veľa času mi to nezabralo. Rozpadol sa po 6.rokoch