Rok 2021 Vybeh pre slepice - Základ bol dobrý, takže iba natrieme stĺpy a dosky dáme z modrínu. Bez uprav - chceme nechať zošednúť3/50
Základ bol dobrý, takže iba natrieme stĺpy a dosky dáme z modrínu. Bez uprav - chceme nechať zošednúť