Rok 2021 Vybeh pre slepice - Lavička je na svojom mieste - spokojnosť veliká. Teraz je plot ešte výrazný ale keď zošedne tak lavička viac vynikne47/50
Lavička je na svojom mieste - spokojnosť veliká. Teraz je plot ešte výrazný ale keď zošedne tak lavička viac vynikne