Rok 2021 Vybeh pre slepice - Finálna farba. V skutočnosti je do čierna.46/50
Finálna farba. V skutočnosti je do čierna.