Rok 2021 Vybeh pre slepice - Kontrola veľkosti - akurát.43/50
Kontrola veľkosti - akurát.