Rok 2021 Vybeh pre slepice - Lavička už je doma - pán z Jičína opäť skvelá práca - je nádherná.42/50
Lavička už je doma - pán z Jičína opäť skvelá práca - je nádherná.