Dům do L - stavba 2020/2021 - 11.5.2020 Navezení kamene a štěrku17/59
11.5.2020 Navezení kamene a štěrku