Dům do L - stavba 2020/2021 - 22.7.2020 Hotový krov32/59
22.7.2020 Hotový krov