Všechny stavební práce od cihel až po koberec jsou dílem mého muže ... interiér je moje práce :)