Stavba domečku pokračuje - Lití podlah32/32
Lití podlah