Z formy mluví dokonalá funkce, aby byl smysl a účel čistý_akrees kuchyně