Kategórie

Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod slouží k biologicky-mechanickému čištění komunálních odpadních vod. V domácnostech je vhodné používat malou čistírnu odpadních vod, která je schopna úplně nahradit kanalizaci, septik a žumpu. Právě z tohoto důvodu se nejčastěji používá k čištění splaškových vod z rodinných domů, penzionů nebo chat.

Čistírna odpadních vod a efektivní využívání splaškové vody

Čistírna odpadních vod je výhodná především pro domácnosti, které nemají přístup k veřejné kanalizaci. Umožňuje čištění odpadních vod z kuchyní, koupelen, hygienických zařízení, automatických praček a myček nádobí. Čistírna odpadních vod ekologicky, ale zejména velmi efektivně vyčistí odpadní splaškovou vodu. V současnosti je na trhu množství typy čistíren a většina z nich je nenáročná na provoz a též velmi výkonná.

Princip fungování čistírny odpadních vod

Malá čistírna odpadních vod funguje v podstatě na stejném principu jako klasická a velká čistírna odpadních vod. Čištění probíhá:
• mechanicky
• biologicky
• chemicky
Mechanické čištění zahrnuje zbavení odpadních vod hrubých i jemných nečistot česly a sedimentací.
Biologické čištění probíhá pomocí mikroorganismů, které rozkládají splašky za přístupu kyslíku, nebo bez přístupu kyslíku.
Některé systémy pracují i na principu chemické čištění, kdy se pomocí srážedla nečistoty vysrážejí do vloček.
Z mnoha typů čistíren jsou nejčastěji používané čistírny odpadních vod s aktivační modernizací aerobního oddělování kalů. Mikroorganismy víří v aktivační nádrži působením provzdušňovacího zařazení a spolu s dalšími technickými procesy dokážou vyčistit odpadní vodu s účinností 90–95 %.

Čistírny odpadních vod jsou vhodné pro objekty se stálým přísunem znečištěné vody, tj. trvale obydlené. Znečištěná voda je potravou pro bakterie, proto při dlouhodobém výpadku dodávání znečištěné vody mohou mikroorganismy odumírat, a je nutné je doplnit. Tyto výkyvy řeší v některých systémech naprogramovaný počítač. Tyto čistírny odpadních vod nesmějí být napojeny na odvody dešťové vody, protože velké množství vody by vyplavilo většinu bakterií.

Jak vybrat správnou čistírnu odpadních vod

Při výběru čistírny odpadních vod berte především v úvahu počet obyvatel, kteří trvale žijí v domě, kde bude čistírna napojena. Můžete se zde setkat se zkratkou EO, což znamená ekvivalentní obyvatel. Malé čistírny pro rodinné domy jsou často vyráběny pro 2–4 EO či 2–6 EO, což zahrnuje většinu rodinných domů. Dále se zaměřte na rozměry čistírny a způsob instalace, která je většinou jednoduchá a zvládnete ji i sami. Zjistěte se spotřebu energie čistírny a její cenu, která může být jedním z rozhodujících kritérií.

Náklady na provoz čistírny odpadních vod

Provozní náklady čistírny odpadních vod jsou dány spotřebou elektrické energie. Má-li například zařízení 100W motor, spotřeba proudu bude 100 W × 24 hodin × sazba za elektrickou energii. Vypočítejte maximální spotřebu za den při maximálním zatížení, reálně však vaše čistírna odpadních vod půjde s přestávkami, takže skutečné náklady na její provoz mohou být i poloviční.

Možnosti využití pročištěné vody

Odpadní vodu, která se v čistírně odpadních vod pročistí, můžete využít různými způsoby, například na zalévání vlastní zahrady, což je v mnoha případech velmi přínosné. Odpadní voda se tímto účelem užitečně využije a stromy či keře budou růst rychleji. Tuto vodu můžete dále vypustit do potoka či řeky, možností je i její vypouštění do dešťové kanalizace. Všechna tato provedení však musejí splňovat platné normy stanovené zákonem ČR, proto si před používáním vody z čistírny ověřte aktuální předpisy.

Stavební Wiki je Vaše encyklopedie. Je tvořena Vašimi vědomostmi a zkušenostmi s cílem pomoci jiným. Chybí Ti něco k tomuto tématu? Neváhej a napiš nám. Uveřejněné informace nenahrazují návštěvu zkušeného odborníka (architekta, statika a pod.)