OP lesa - dá se nějak obejít výjimka?

30. zář 201620

Dobrý den, rád bych se zeptal jakou máte zkušenost s OP lesa? Máme v uzemním plánu definováno min 10 m, ale také jsem slyšel o obecném 50m...
Máte s tímto zkušenost? Dá se nějaká výjimka či nějak obejít?

Děkuji Pá

 • 50m je dotčené pásmo lesa, nejsem si jistá zdali přesto že je v UP už uvedeno není potřeba opět vyjádření Lesy ČR. Zajděte nebo zavolejte na SU.

  Zákon č. 289/1995 Sb.
  Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)
  § 14
  Zpracování a projednání návrhů dokumentací
  (2) Dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů 10) zájmů chráněných tímto zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Souhlas vydávaný jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení je závazným stanoviskem podle správního řádu 10a) a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

 • Stavíme cca 40 m od lesa a potřebovali jsme kromě stanoviska k výstavbě od Odboru ŽP (to chtějí vždy), ještě vyjádření orgánu státní správy lesů. Ve stanovisku z ŽP nás na to rovnou upozornili. K žádosti se přikládá jen Situace, kopie kat. mapy se zakreslením nejmenší vzdálenosti mezi stavbou a hranicí lesa, tabulka s výčtem lesních pozemků a jejich vzdáleností od stavby (pokud je jich víc) a výpisy z KN jednotlivých pozemků s označením vlastníků. Pokud budou pozemky stavbou dotčeny, např. přes ně bude jezdit stavební technika, chtějí ještě souhlas vlastníků.

Přidej příspěvek

  Nenašli jste co jste hledali?

  Hledat pouze v názvech témat