Přípojka vody_jiný vlastník než vlastník pozemku

19. zář 202050

Dobrý den, mám prosbu na ty,kdo mají zkušenost s připojením rodinného domu na vodu a kanalizaci, (s uzavřením smlouvy o odběru vody)....mám vyhlídnutý pozemek, který je zasíťovaný (voda,kanal,ele,teplo)..přípojky vedou k hranici pozemku. Tyto přípojky ale budovala soukromá firma,která si tyto přípojky ale nechala ve vlastnictví...chci se zeptat,jaký je postup pro to,abych mohla odebírat vodu (totéž kanalizace)...když vlastníkem těch přípojek jako majitel pozemku nebudu...potřebuji v nějakém kroku souhlas této firmy k projektu vody, kanalizace atd..abych jí mohla odebírat, nebo ke stavebnímu povolení...atd...jak velký je to problém,a zda si může tato firma účtovat něco za to, že se k něčemu bude vyjadřovat...pozemek je dost drahý a dávat statisíce ještě firmě,která budovala přípojky se mi opravdu nechce. Jaký je tedy postup pro připojení/odběr vody z přípojky do domu (uzavření smlouvy o odběru vody) a k čemu se v tomto případě musí vyjádřit firma,která přípojky budovala a vlastní je a zda nemáte zkušenost, kolik si ta to může říci...všem předem děkuji za jakoukoliv zkušenost

 • musíte od majitele vodovodu získat souhlas s napojením a ano určitě to nedá zadarmo, taky jsem stavěla vodovod a věřte mi je to dost drahý špás, kolik si řeknou nemám zdání, ale nějaké desítky tisíc to budou

 • Ještě upřesním - stavební firma zrealizovala přípojky vody, kanalizace, elektřiny a tepla (v komunikaci vede horkovod) k hranicím pozemku. Vlastníkem sítí v komunikaci - řad+stoka je VAKu, vlastníkem ele je ČEZ a horkovodu Teplárenská společnost. "Odbočky-přípojky" od hlavních řadů k pozemku vlastní prý stavební firma, která přípojky dělala a za veškeré souhlasy chce samozřejmě statisícové sumy. Já potřebuji zřídit již jen domovní přípojku od hranice do domu a uzavřít smlouvu s dodavateli vody, elektřiny a tepla...Chápu to tedy správně, že aby se mnou byla uzavřena smlouva o dodávce vody (potažmo dalších:kanalizace,ele,teplo) - jinými slovy aby byl RD na toto vše napojen - je to podmíněno předložením VAKu a ostatním právě oním písemným souhlasem firmy, která zřídila přípojky od řadu k hranici pozemku? S tím, že ta si za to řekne statisíce? V případě,kdy se majitel přípojek a pozemku shoduje je to bezproblémů, s tím,že VAk a ostatní počítám mají o vlastnictví přípojek informaci, tudíž je-li vlastník pozemku a přípojek odlišný, o tom vědí a pak tento souhlas vyžadují že?
  1. Chci se zeptat, zda bych nemohla na soukromou firmu vyrukovat s tímto: Zákon 274/2001 par. 8:
  (4) Vlastníci vodovodů nebo kanalizací, jakož i vlastníci vodovodních
  řadů, vodárenských objektů, kanalizačních stok a kanalizačních objektů
  provozně souvisejících, jsou povinni umožnit napojení vodovodu nebo
  kanalizace jiného vlastníka, pokud to umožňují kapacitní a technické
  možnosti. Současně uzavřou vlastníci těchto vodovodů a kanalizací
  písemnou dohodu podle odstavce 3. Možnost napojení k zabezpečení
  dodávek pitné vody nebo odvádění odpadních vod nesmí být podmiňována
  vyžadováním finančních nebo jiných plnění. Náklady na realizaci
  napojení vodovodu nebo kanalizace hradí vlastník, jemuž je umožněno
  napojení vodovodu nebo kanalizace.

  (5) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je
  k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen umožnit připojení na vodovod nebo
  kanalizaci a dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vody a čistit
  odpadní vody, pokud to umožňují kapacitní a technické možnosti těchto
  zařízení. Připojení vodovodní nebo kanalizační přípojky a uzavření
  smlouvy o dodávce pitné vody nebo odvádění i čištění odpadních vodnesmí být podmiňovány vyžadováním finančních nebo jiných plnění.
  Náklady na realizaci vodovodní přípojky na vodovod nebo kanalizační
  přípojky na kanalizaci hradí osoba, které je umožněno připojení.
  Materiál na odbočení přípojek a uzávěr vodovodní přípojky hradí
  vlastník vodovodu nebo kanalizace.

  (6) Vlastník vodovodu nebo kanalizace , popřípadě provozovatel, pokud
  je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen uzavřít písemnou smlouvu o
  dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem. Závazky vzniklé
  z této smlouvy přecházejí na právního nástupce vlastníka vodovodu nebo
  kanalizace a na právního nástupce provozovatele.

  Čili požadovat souhlas s připojením od nich bezúplatně, neboť podle NoZ je vlastníkem vodovodního řadu majitel pozemku
  Nebo si to vykládám špatně a tyto paragrafy jsou mířeny na majitele řadu a stok (tedy VAk) a jiná možnost než zaplatit za souhlas s napojením mi nezbývá? (nebo vykopat nové přípojky, což by bylo prašt jako uhoď)

  2. Dotaz k ohlašení stavby. Prý k povolení stavby RD stavebním úřadem - pokud chce stavebník na pozemku dům vyžaduje po něm stavební úřad souhlas vlastníka přípojek...je to pravda?za což opět počítám vlastník přípojek bude požadovat finanční kompenzaci...
  Nevíte, zda vlastník přípojek je někde oficiálně evidován? Na stavebním úřadě bude asi existovat dokumentace ke stavbě - kdo přípojky kdysi vybudoval, ale pokud je dotyčný dále prodal třetí osobě, tak se o tom kde dozvíme?

  Napadlo mě řešení jestli je možné, například ve smlouvě o koupi pozemku specifikovat, že pozemek je kupován včetně přípojek IS (neboť ty nejsou součástí pozemku,ale samostatnými stavbami) a uvést tam, že v případě, že se následně ukáže, že prodávající pozemku není vlastníkem přípojek, tak že tento se zavazuje zajistit souhlasy vlastníků IS k napojení nového majitele pozemku na IS a uhradit veškeré náklady související s podmínkami připojení (tedy zaplatit za souhlas majitele IS) na IS jakožto zajistit souhlas majitele přípojek se stavbou RD a uhradit veškeré náklady související s podpisem tohoto souhlasu

  Všem děkuji za zkušenosti.

 • Tak se zeptejte vlastníka přípojek a hned budete vědět na čem jste. Těžko vám tady někdo poradí. Ten, kdo to zbudoval určitě nějaké peníze bude chtít. Jestli to bude 10 000 Kč nebo půl mega se tady nedozvíte.

 • Sponzor fóra
 • Holka, tady mám obavu, že taháš za kratší konec. To, co jsi odcitovala, se dá vysvětlit i jinak. To bezplatné platí pro VaK a podobné, to jsou majitelé sítí. Jestli odbočky-přípojky jsou sítěmi, to nejsem si jistá. S tímto jsem s setkala před lety a bylo to tak, že sítě vybudovala firma, která vlastnila pozemky, a prodej byl takový, že metr pozemku stál 800 Kč a k tomu 300 Kč zasíťování. Takže kdo chtěl velký pozemek, zaplatil opravdu ty statisíce. Víš, podle selského rozumu, tyto stavby (voda, odpady, el., plyn a infrastruktura vůbec) jsou hrozně drahé. Je těžké si myslet, že někdo vybudoval infrastrukturu za desítky milionů proto, aby je poskytoval bezúplatně, pokud to není obec.

 • Děkuji všem, vlastníka přípojek se zeptám, bohužel majitel pozemku prodává pozemek - cenu za metr jako kompletně zasítovaný,neboť přípojky jsou opravdu přivedené na hranici pozemku, ale přípojky firma, která je vybudovala si ponechala ve svém vlastnictví. Dále je nepředal. Což majitel pozemku moc neřeší, tu informaci mám od souseda zcela náhodou, který koupil vedlejší pozemek od téhož majitele...a ten mi tento problém řekl. Prý se mu tedy nějak podařilo stavební povolení získat, aniž by investorům něco zaplatil - požadovali po něm 250 tis, ale jak to udělal to mi neřekl.....Tedy bych koupila pozemek s cenou jako zasítovaný, a poté bych znovu za zasítovaní zaplatila investorské firmě, která musí poskytnout výše uvedené souhlasy.Ve smlouvě o koupi pozemku bych samozřejmě chtěla napsat,že pozemek kupuji včetně IS, ale nevím,zda mě to nějak ochrání.

Přidej příspěvek

  Nenašli jste co jste hledali?

  Hledat pouze v názvech témat