Věcné břemeno cesty - je nějaký způsob jak ho zrušit?

11. bře 201970

Dobrý den.
Prosím o radu, pokud jste už někdo řešil..Mám na svém pozemku věcné břemeno cesty k cizímu domu.
Dříve používán jako chata, to jakžtakž ok, nyní pár let užíván trvale arogantním sousedem,
který nám několikrát denně po pozemku jezdí, též na něm parkuje a máme zde neustálý pohyb cizích lidí, kteří nerespektují naše soukromí a vstupují na naši zahradu,
nedodržují 3 metry cesty.
Nyní si před pár měsíci soused koupil ještě jeden pozemek navazující k pozemku jeho domu, který přímo sousedí s cestou, tudíž se pohodlně ke své chatě může dostat.
Je nějaký způsob, jakým bych mohl věcné břemeno cesty zrušit, když tato cesta už není jedinou možností přístupu k jeho domu? Případně jaký? Moc děkuji

 • Podle mě máte jedinou možnost a to sepsat se sousedem smlouvu o zániku věcného břemena. Bez úplaty (vykoupení) to ale těžko podepíše.

 • @jakuda  nepodepíše to ani pokud ho vyplatím,spíše jsem myslela zda nový pozemek přes který se k domu dostane nemůže být důvodem ke zrušení břemene...třeba i u soudu..

 • @lussyva  Kdy a za jakých podmínek to břemeno vzniklo?

 • Sponzor fóra
 • @jakuda  už před mnoha lety ho zařizovala babička, která už nežije, rozdělila tehdy pozemek na dva - náš, kde stojí náš RD a pozemek souseda (vzdáleného příbuzného).
  Nebyla tehdy jiná cesta kterou by se dalo na sousedův pozemek dostat.

 • @lussyva sice se říká, že nejlepší je se domluvit, ale zde to vypadá, že domluva je nereálná. Vyzvala bych ho (písemně) k dobrovolnému vzdání se věcného břemene, a to z důvodu, že již může ke své nemovitosti jinudy. Pak bych oslovila právní oddělení katastru (také písemně), aby poradili, co s tím, a kdyby tito neměli nějaký uspokojivý šmírák, jak na to. obrátila bych se na soud. Cena takového věcného břemene bývá kolem 10 tis., ale jestli ten soused koupil nějaké další pozemky, tak to asi nebude člověk, který by se ulakomil na 10 tis.Kč. Pak je ještě jedna skutečnost, kterou jsi neuvedla - ty jeho nové pozemky jsou u nějaké komunikace, nebo by musel přes pozemky někoho třetího? To by totiž bylo komplikace, možná nepřekonatelná. Jo a pro ten soud bys měla mít v záloze jednak dokumentaci stavu (fotografie, že vám parkuje na pozemku, že tam chodí cizí lidé, že vám lezou do zahrady atd), a jednak domluvené lidi kvůli svědectví u soudu - to zdaleka ne každý je ochoten.

 • @esmeralda2  děkuji za typ, jeho nový pozemek vede přímo k místní komunikaci, nemusel by přes žádný další, v podstatě si zvětšil zahradu jednou takovou plochu co má, zahrada je zakončena vraty vedoucími přímo na komunikaci..

 • myslím že u vás to bude podobné:

  Práva a povinnosti vyplývajúce z vecných bremien nie sú nemenné, preto Občiansky zákonník umožňuje súdu vecné bremeno obmedziť alebo zrušiť za predpokladu, že zmenou pomerov vznikol hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného, pričom nie je rozhodujúce, či tento stav nastal zavinením niektorého z účastníkov tohto vzťahu. Osobou, ktorá môže podať návrh na zrušenie alebo obmedzenie vecného bremena je povinný a rovnako aj oprávnený z vecného bremena. Súd môže rozhodnúť o obmedzení alebo zrušení vecného bremena len ak sú splnené určité podmienky:
  1. Zmena pomerov
  Občiansky zákonník bližšie nerozvádza, v čom má spočívať zmena pomerov, ktorá by súd oprávňovala na zmenu rozsahu vecného bremena. Zákonodarca mal na mysli nielen zmeny v objektívnych okolnostiach, ale aj zmeny v osobných pomeroch oprávneného a povinného. Za zmenu pomerov sa však nepovažuje skutočnosť, že došlo k zmene vlastníka nehnuteľnosti
  2. Vznik hrubého nepomeru medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného
  Súd pri rozhodovaní o obmedzení alebo zrušení vecného bremena zisťuje či mala zmena pomerov vplyv na spôsob výkonu práva zodpovedajúceho vecnému bremenu a ako sa prejavila na užívaní nehnuteľnosti zaťaženej vecným bremenom. Posúdenie vzťahu medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného sa posudzuje v každom prípade osobitne, pričom sa do úvahy berú všetky relevantné okolnosti.
  Ak súd vyhodnotí, že vzťah medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného je od momentu zmeny v hrubom nepomere, je to dôvod na obmedzenie alebo zrušenie vecného bremena.
  3. Určenie primeranej náhrady
  Vecné bremeno možno obmedziť alebo zrušiť len za primeranú náhradu. Náhrada však nemusí v plnom rozsahu vyvažovať hodnotu výhody, ktorú oprávnený stratil. Ak nemožno vytvoriť stav, ktorý by zabezpečil plnohodnotné uspokojenie potrieb oprávneného iným spôsobom, môže súd rozhodnúť, aby sa ako náhrada poskytlo peňažné plnenie.

Přidej příspěvek

  Nenašli jste co jste hledali?