Kategórie

Projekty Domu

Projektování domu

Chcete si postavit nebo zrekonstruovat snadno a rychle rodinný dům? Umožní vám to profesionálně vypracovaný projekt, který představuje část stavebního projektu, jenž je základem pro vydání stavebního povolení. Musí být ovšem pochopitelně i vhodný k samotné realizaci stavby. Zde vám předložíme podstatné informace o tom, co všechno musí projekt obsahovat, jak se můžete rozhodovat a také výpočet cen projektů.

Typy projektů

Projektovou dokumentaci vytvářejí profesionálové, architekti nebo stavební inženýři, a v zásadě si můžete vybrat mezi dvěma základními typy.

Prvním je katalogový projekt, který je svým rozsahem vhodný a použitelný pro územní řešení, stavební řešení a také realizaci stavby – stačí si vybrat jeden projekt z hotové nabídky. Velkou výhodou je, že mnohé projekty jsou již ověřené a můžete vidět výsledek i ve skutečnosti.

Druhou možností je projekt připravený přímo pro vás, tj. individuální projekt. Je ovšem podstatně dražší, vyžaduje totiž mnohem víc práce architekta a další odborníků při realizování vašich požadavků. Výsledkem je ovšem zaručená originalita a jedinečnost budoucího bydlení.

Co musí projekt obsahovat?

Kompletní projektová dokumentace se standardně připravuje v pěti kopiích, z nichž každá obsahuje:

- projekt architektury, v němž je zahrnuta průvodní a technická zpráva, výkresy, půdorys, příčný řez, střecha, krovy, podlahy, stavební detaily, podlahy, střešní krytina a dřevo;

- projekt statiky, který obsahuje technickou zprávu, výkresy stropů, výstuží, tvarů stropních desek, věnců, překladů a schodišť a výkazy spotřeby materiálů;

- projekt ústředního topení, jenž obsahuje technickou zprávu, spotřebu energie na vytápění, výkresy rozvodů topení, schéma zapojení kotle, jeho umístění a dimenzi topných těles;

- projekt domácího plynovodu, v němž je obsažena technická zpráva, výkresy domácího plynovodu a jeho napojení na inženýrskou síť;

- projekt sanační techniky, v němž musí být technická zpráva, výkresy vnitřního vodovodu, domácí kanalizace a napojení na inženýrskou síť;

- projekt elektroinstalace zahrnující technickou zprávu, všechny rozvody zásuvek, světel a motorové elektroinstalace, slaboproudé rozvody, schéma rozvaděče a napojení na veřejnou inženýrskou síť;

- požární zprávu.

Některé projekty obsahují i soupis materiálu, což vám ušetří čas a námahu při zajišťování všeho, co bude na stavbu zapotřebí, a pomůže vám nic nepřehlédnout.

Doplňkové projekty

K projektové dokumentaci architekti obvykle nabízejí i přípravu doplňkových projektů, jako je projekt garáže, žumpy, centrálního vysavače, zabezpečení domu a datových sítí.

Inženýring

V případě, že nemáte dost zkušeností či odvahu na běhání po úřadech, můžete zažádat architektonickou nebo projekční kancelář i o vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení. Kanceláře obvykle spolupracují s dalšími profesionály, kteří se věnují inženýringu, tj. vyřizováním potřebných razítek. Za tuto službu si sice připlatíte, ale ušetříte mnoho času a nebudete si ničit nervy na úřadech.

Cena projektu

Tvorba cen v tomto odvětví je volná, proto se v ní dá jen těžko orientovat. Většinou vypadá na první pohled jako velice vysoká, ale je třeba si uvědomit, že do ceny projektu se započítávají i fixní náklady, které jsou při přípravě nevyhnutelné, jako jsou náklady na projektanty, tisk a kancelářské potřeby, vybavení a zařízení kanceláře a energii, práci architekta.

Náklady na projektanta představují peníze, které musí kancelář projektantovi za přípravu projektu zaplatit. Protože je třeba rovněž uhradit pět kopií projektu, počítá si kancelář náklady za tisk a papíry, ale také za vazby, obálky nebo samolepící fólie. Do nákladů na vybavení patří suma za různá rýsovací prkna, počítače, software, který je třeba aktualizovat každé čtyři roky, a kromě nich také za spotřebu elektrické energie. Práce architekta pokrývá přibližně 50–60 hodin týdně při malých projektech a při velkých jde alespoň o šest vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří odpracují týdně minimálně 100 hodin. Při vyčíslení těchto nákladů už je cena individuálního projektu poměrně reálná.

Znovu připomínáme, že právě cena katalogového projektu v sobě mnohé položky nezahrnuje, na druhou stranu zase nepočítá s dalšími zásahy a úpravami, které se do projektu udělají – ty se platí dodatečně.
Chcete vyrazit pro projekt? Vězte, že cena, kterou zaplatíte, je pouze několikaprocentní částka, již musíte do stavby rodinného domu investovat, proto si už předem zařiďte způsob financování vaší novostavby. Vyhnete se problému, že si budete muset vybírat pouze z levnějších projektů. Rodinný dům je trvalá investice do budoucnosti, obvykle na celý život, proto se do něj vyplatí investovat.

Stavební Wiki je Vaše encyklopedie. Je tvořena Vašimi vědomostmi a zkušenostmi s cílem pomoci jiným. Chybí Ti něco k tomuto tématu? Neváhej a napiš nám. Uveřejněné informace nenahrazují návštěvu zkušeného odborníka (architekta, statika a pod.)